Rekisteriseloste

Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10§ laatimispäivä 20.4.2022 
1.Rekisterin pitäjä: Jalkahoitola SunJalkas, yrittäjä Sanna Suvisuo 
2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot: Sanna Suvisuo, Hallintie 10, 13600 Hämeenlinna
3.Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri, manuaalinen. 
4.Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakkaan hyvän jalkojenhoidon ja hyvän jatkohoidon varmistamiseksi, yhteydenpitoon asiakkaaseen sekä laskutukseen liittyvien asioiden hoitoon. 
5.Rekisterin tietosisältö: Nimi ja yhteystiedot. Maksajan tiedot, ellei maksaja ole asiakas.  Perussairaudet ja käytössä oleva lääkitys. Tarvittaessa omaisiin liittyvät tiedot, nimi, osoite, puhelinnumero. 
6.Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.  Mikäli asiakas on kykenemätön niitä antamaan, voi hänen edustajansa/ hoitaja antaa tiedot hänen puolestaan.   
7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset: asiakkaalle itselleen, hänen niin halutessaan.  
8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriin talletettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
9.Rekisterisuojaus: Asiakasrekisteri tallennetaan vain manuaalisessa muodossa.  Rekisteriä säilytetään lukitussa kaapissa. Rekisteriin pääsy on vain yrittäjällä itsellään. Yrittäjä vastaa siitä, etteivät asiattomat henkilöt pääse rekisterin tietoihin käsiksi. 
10.Tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena omakätisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. 
11.Oikeus vaatia tietojen korjaamista: Virheellinen tieto korjataan asiakasrekisteriin asiakkaan pyynnöstä yrittäjän, Sanna Suvisuon toimesta. (Henkilötietolaki 29§) 
Hämeenlinnassa 20.4.2022 Sanna Suvisuo   
Palvelun tuottaa Fokus 
Jalkahoitola SunJalkas (c)2022, All Rights Reserved